Present Perfect Continuous – najjednostavnije objašnjenje

Tuesday, December 6th, 2011

Čemu sada taj Present Perfect Continuous ili još lepše Present Perfect Progressive ? Kao da dva-tri sadašnja vremena nisu dovoljna ? Izgleda da nisu !!! Kao i obično najjednostavnije objašnjenje mora da ima nekoliko faza: FAZA 1: opušteno slušanje muzike I’ve been thinking about you by Mariah I’ve been thinking about you by London Beat […]


WordPress SEO