Tag Archive for any

Kako koristiti some, any i a ?

Present Perfect i Past Simple

Još jedna od omiljenih tema na predstojećim testovima je pravilna upotreba SOME, ANY i A/AN :

Bitno je da ništa ne brineš, jer je stvar prosta ko suljpa:

SOME se koristi samo u pozitivnim rečenicama (ili kada tražite nešto) uz množinu (i tad znači nekoliko) ili uz nebrojive imenice (i tada znači nešto ili se ne prevodi):

  • I’d like some beans = Želeo bih (nešto – ali bolje bez prevoda) pasulja.
  • I can see some people in the street. = VIdim nekoliko ljudi na ulici (ili “vidim ljude…”)
  • Can I have some coffee, please ? (nije pitanje već molite=tražite  kafu)

ANY znači isto što i SOME, ali se koristi u pitanjima i negativnim rečenicama:

  • Can you see ANY people in the street ?
  • I can’t see any books on the shelf.

A/AN (an uz reči koje počinju samoglasnicima) je već objašnjeno, ali u kombinaciji sa ANY i SOME, izabraćete ga samo ako se radi o 1 komadu (znači brojivoj imenici koja je u jednini):

  • I bought a book = kupio sam jednu knjigu
  • Can I have an apple, please ? = Mogu li da dobijem (jednu) jabuku, molim te ?

1.vezba
2.vezba
3.vezba

WordPress SEO