Engleska gramatika

Klikni na video objašnjenje gramatike engleskog jezika sa linkom ka testovima (sa instant rešenjem) na sledeće teme:

  • Vremena u engleskom

leskoj gramatici :

  1. Indirektni govor
  2. Pasiv u engleskom
  3. Kondicional 1. i nulti
  4. Kondicional 2.
  5. Kondicional 3.
  6. Wish vežbe
  7. Modalni glagoli

WordPress SEO