Slaganje vremena u engleskom!

neupravni govor engleski jezik

Dok sam prošli put pričala o ljubavi i mržnji među glagolima, danas je na redu slaganje vremena! (ova engleska gramatika ti dođe kao neka ljubavna serija u nastavcima)

Kada pričamo u upravnom i neupravnom govoru na engleskom, bitno je da pre testa ovo negde zapišeš sitnim slovima:

Present Simple -> Past Simple

Present Continuous ->Past Continuous

Present Perfect Simple -> Past Perfect Simple

Past Continuous – > Past Perfect Continuous

Past Simple -> Past Perfect Simple

Present Perfect Simple -> Past Perfect Simple

Present Perfect Continuous -> Past Perfect Continuous

Future Simple (will + inf) -> Conditional tense (would+inf)

Ako voliš i da vežbaš, evo jednog čikice koji je snimio video na tu temu:

0 Comments

Add new comment

WordPress SEO