Pasiv u engleskom

 

pasiv u engleskom

Photo credit: mensatic from morguefile.com

Ako nisi čuo za pasiv, onda si stvarno pasivan! Zato je vreme da se prebaciš u aktiv (budeš aktivan) i naučiš ovu glupost za pet minuta:

Kao i obično, ja ti šaljem samo instant rešenje, koje nećeš moći da izbaciš iz glave mesecima:

Znači, na ovoj slici ONA jede JABUKU – i po izrazu lica vidiš da je vrlo aktivna:

She eats apples every day!

Ali, ko je na ovoj slici pasivan, sem šešira ?

JABBUKA! Tako je!

Znači, kada gledaš ovu sliku, mogu samo dve stvari da ti padnu na pamet:

Aktivna stvar: She eats apples every day.

Pasivna stvar: Apples are eaten by her every day.

E, sad, pošto je pasiv jedna od tako logičnih stvari, profesori engleskog su je morali zakomplikovati, i redovno će te pitati da pretvaraš aktiv u pasiv i obrnuto (što je potpuno glupo i niko živi to ne radi, sem učenika engleskog… ali to je već druga priča).

Zato pamti:

1. Pasiv je glagolski OBLIK.

2. Kod nas se isto zove pasiv(ili trpni oblik) i završava se na -t ili -n

(Jabuka je pojedeNa, Ti si začaraT :D)

3. Koristi se kad :

  • ne znaš ko je nešto uradio (ko je ukrao pare, na primer: money has been stolen)
  • nećeš da kažeš ko je ukrao pare (money was stolen)
  • podrazumeva se ko to radi (money is stolen every day)
4. Gradi se od:
PASIVNOG OBJEKTA (jabuka/pare i slično) + GLAGOLA BITI (u različitim vremenima, zavisi kako hoćeš da se odraziš) + PROŠLOG PARTICIPA (past participle, treća kolona ako je glagol nepravilan) (+ BY + AKTIVNOG STVORA - ali u padežu, ako je zamenica… a to ćeš sigurno imati na testu. znači umesto “He* stole an apple”, pisaćeš “An apple was stolen by him” *Ali ako imaš ime, na primer “Živorad stole a cat”, ostavi ga “A cat was stolen by Živorad”)10. glagol biti u različitim vremenima:
  • My mobile phone IS broken. (present simple)
  • My mobile phone IS BEING broken (present continuous – zamisli Živorada da skače po mobilnom, i to se dešava ovog trenutka)
  • My mobile phone WAS broken (past simple – gotovo je)
  • My mobile phone HAS BEEN broken (present perfect – osećam posledicu, šmrc)
  • My mobile phone WAS BEING broken (past continuous – svi su gledali Živorada kako juče skače po mobilnom)
  • My mobile phone WILL BE broken (future simple – dobila sam preteće pismo, znači desiće se u budućnosti)
  • i tako dalje

 

21. Kako od pasiva dobiti aktiv i obrnuto neću da objašnjavam iz principa!!!

0 Comments

Add new comment

WordPress SEO