Engleska gramatika – objekatske zamenice u engleskom

Zamenice u engleskom jeziku

Objekatske zamenice (oz)u engleskom jeziku uopšte nisu teške, posebno ako ih naučite u kontekstu i koristite sa glagolima kao što su:

  • wait for me! = čekaj me
  • look at me ! =gledaj me
  • write to me! = piši mi 
  • send me a letter! = pošalji mi pismo
Kao što vidite, naš dativ (indirektni objekat) i akuzativ (direktni objekat)  u engleskom imaju isti oblik, što je baš, baš super!
Gledajte ovaj video i  vežbajte uz njega = Watch this video and practise with it !

0 Comments

Add new comment

WordPress SEO