Kondicionali u engleskom jeziku – demistifikacija nultog i prvog tipa

Da nisam završio fakultet, sad bih imao posao!

Kondicionali u engleskom jeziku su jedna od omiljenih tema svih profesora tog jezika, opšte poznatih po nadimku (od milja) “englezara”. Razlog je očigledan: što vam više nije jasno, što više grešite, što manju ocenu dobijete iz tih kondicionalnih rečenica, to ima više potrebe za dodatnim časovima, a bogami više se kupuju i kojekakve vežbanke i udžbenici sa zadacima.

Upravo zbog toga, “kondicionalne rečenice ” imaju mnogo netransparentih imena, poput “uslovne rečenice”, “if-rečenice”, “pogodbene rečenice”, “ona tri tipa rečenica” i slično.

E, pošto je meni cilj da svima njima pomrsim konce, sada ću vam demsitikovati kondicionale, iliti kondicionalne rečenice, u dva posta:

Matematička formula: SVI tipovi if-rečenica se sastoje iz dve rečenice koje mogu da menjaju mesto. Znači, zapamtite najjednostavniju formulu na svetu:

Glavna rečenica (G.R.) + uslovna rečenica (ili if-rečenica, skratiću na IF-r). 

I would have been rich if I hadn’t graduated from University of Babušnica.

Bio bih bogat da nisam završio univerzitet u Babušnici.

IF-r, G.R.

If I hadn’t graduated, I would have had a decent job.

= Da nisam diplomirao, dobio bih pristojan posao.

Nulti tip rečenica:

  1. 100% se ostvaruje
  2. Koristi se za (naučne činjenice)
  3. Formula: GR: Present Simple & IF-r: Present Simple
(i nema šta da mudruješ – pročitaš primere, napišeš puškicu i to je to!)
When it rains, my roof leaks. When my roof leaks, the walls get wet. When the walls get wet, they get moldy. When they get moldy, I get sick. When I get sick, I go to the doctor. When I go the doctor, he always says the same thing, “Fix your roof!”

Možeš zameniti WHEN (kad) sa IF (ako), i eto!

Vidite samo šta sam našla na BBC-ju  na temu nultog kondicionala – Jelena iz Srbije je radila vežbe slušanja sa njima i snimili su je :)))))))) Hilarous :))))))))))))))

Slušaj kako muče Jecu :)))))) i poslušaj objašnjenje o zero conditional-u!

Daunloduj pdf na temu nultog kondicionala.

Prvi tip kondicionala:

1. više od 90% šanse da se ostvari

2. prevodi se po principu ako-onda

3. GR = Future Simple, IF-r = Present Simple

Dobar primer audio zapisa koji sam našla na opet BBC-jevom sajtu.

Primeri koji idu uz taj audio zapis.

If Matthew works in the stockroom, he will get an interview.

= Ako Matija radi u magacinu, pozvaće ga na intervju.
You’ll have a chance of promotion, if you do this for me.

= Imaćeš šansu za napredovanje, ako mi to učiniš

Pogledajate i ova mesta gde možete da vežbate, a i da provalite odakle vaše englezare skidaju dodatne papire za časove!!!

1. 1st conditional vežbe – razni worksheets (iliti radni listovi)

2. 1st conditional vežbe onlajn

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Comments

Add new comment

WordPress SEO